Magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete
Továbbképzések

Kómár professzor szakmai hagyatéka újra az Egyetemen
Továbbképzési hírek
2016. október 3-án az Állatorvostudományi Egyetem rektori hivatalában – ünnepélyes keretek között – került aláírásra a Kómár napok alapító okirata, melynek záradékában megerősítették, hogy az Állatorvostudományi Egyetem – a Kómár napok fővédnökeként – csatlakozik a Dr. Kómár Gyula professzor emlékének méltó megőrzéséért tevékenykedő Alapítókhoz, és a Kómár napokon immár az Egyetem gondoskodik Dr. Kómár Gyula professzor méltatásáról.

Az aláíró felek – az Alapítók részéről – Dr. Kárpáti László, a MÁOK Pest megyei Szervezetének elnöke, és Dr. Kómár Gyula, Kómár professzor unokája voltak, míg az Egyetem részéről Prof. Dr. Sótonyi Péter, rektor, tanszékvezető egyetemi tanár.

 

Az aláíró ünnepségen jelen voltak még Prof. Dr. Gálfi Péter, rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Battay Márton, rektori hivatalvezető, Dr. Ózsvári László, tanszékvezető egyetemi docens, valamint a MÁOK Pest megyei szervezetének frissen megválasztott elnöke, alelnöke és titkára – Dr. Hirmetzl Gábor, Dr. Buránszki Barbara és Dr. Keresztes Zsolt.

 

A Pest megyei Szervezet – a Kómár család egyetértésévelmintegy 16 éve ápolja Kómár professzor szakmai hagyatékát, és ezen okirattal megerősítve kötelezettséget vállal arra, hogy az Állatorvostudományi Egyetem fővédnöksége alatt évenként egy alkalommal „Kómár napok” elnevezéssel tudományos ülést szervez, ily módon is tisztelegve a megye jeles szülötte, Dr. Kómár Gyula állatorvos professzor emléke előtt, aki életével, tudományos és gyakorlati munkásságával iskolát teremtett a magyar állatorvos-társadalomban.

 

A Kómár napok keretében a megemlékezés és az állatgyógyászatot érintő továbbképző előadások mellett évente átadásra kerül a Kómár-díj*, és vele együtt a Kómár-emlékplakett**.

 

Ünnepi beszédében Sótonyi Péter rektor megemlékezett arról az útról, melynek során Kómár professzor szakmai hagyatéka végre visszakerülhetett méltó helyére, az Egyetemre. A Kómár napok fővédnökségének vállalása mellett, támogatásáról biztosította a jelenlevőket arról, hogy a szakmai örökség megőrzéséről immár az Egyetem is kitüntetett figyelemmel fog gondoskodni. Az Egyetem támogatása az Alapítók számára – mind szakmai, mind emberi okok miatt – óriási megtiszteltetés, és egyben garancia arra is, hogy e nemes hagyomány, Dr. Kómár Gyula professzor emlékének őrzése a jövőben is a legjobb kezekben lesz.

 

*Kómár-díjban részesülhet, és „Az év Pest megyei állatorvosa” cím viselésére jogosult az a Pest megyében praktizáló állatorvos, aki az állatgyógyászat területén kiemelkedő az állattulajdonosok és állatorvos kollégái által elismert szakmai munkája mellett példamutató emberi tulajdonságai alapján méltó Kómár professzor úr emlékéhez.

 

**A Kómár-emlékplakett: Dr. Kómár Gyula professzor portréját ábrázoló, harangbronzból készült, antikolt, 1100-1210 g tömegű, kerekded formájú kisplasztika (alkotó Dr. Bucsy László).

Mellékletek: Kamarai Állatorvos 2016/4. számában megjelent cikk, Alapító Okirat oldalai


Mellékelt dokumentumok:
Komar_Nap_KamAo_2016_4.pdf

Hirlevél feliratkozás
BEJELENTKEZÉS


Regisztráció / Emlékeztető

MÁOK Pest megyei Szervezete 2100 Gödöllői Üzleti Park, Pattantyús Ábrahám krt. 2.
Telefon és fax: 28/511-414 (munkanapokon 8.00 – 14.00 között) E-mail: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu