Magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete
Állattartóknak >>  Felelősségbiztosítás, kártérítés

Az állatorvosok szakmai felelősségbiztosítása

A szolgáltató állatorvosi gyakorlat folytatásának a Kamarai Törvény szerint az is alapfeltétele, hogy az állatorvosoknak szakmai felelősségbiztosítást kell kötniük azokra az esetekre, amikor munkájukkal kapcsolatosan másoknak (az állat tulajdonosának) kárt okoznak. (A rendszer nagyon hasonló az autók kötelező felelősségbiztosításához!) Minden állatorvosnak, aki szolgáltató tevékenységet folytat (az alkalmazotti státuszban dolgozóknak is) saját nevükre, mint biztosítottra, szóló szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkezniük.

A szakmai felelősségbiztosítás lényege, hogy az esetleg felmerülő kártérítési igényeket, a kárt okozó állatorvos helyett a felelősségbiztosítást átvállaló biztosító társaság elégíti ki, persze csak akkor, ha a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint valóban kár keletkezett, és a károkozás felróható a kárt okozó állatorvosnak. Ez utóbbi feltételek meglétének eldöntése azonban sokszor nem egyszerű feladat, és gyakran a bíróságok mondják ki a végső szót. E pereskedések során, nem ritkán akár több évig is eltartó procedúra után születnek jogerős ítéletek.

Az állatorvossal szembeni kártérítési követelés érvényesítése

A szakmai felelősségbiztosítás kapcsán felvetődik az a kérdés, hogy olyan esetben, amikor egy állattartó vélt, vagy valós okok miatt kártérítésre tart igény az állatát kezelő állatorvossal szemben, mit és hogyan kell tennie ahhoz, hogy az ilyen irányú igényét érvényesíthesse?

Az első és legfontosabb, hogy amennyiben a kártérítési követelés egy állat elvesztése, halála kapcsán merül fel, nélkülözhetetlen a kórboncolása, még akkor is, ha ez érthető emocionális ellenkezést vált ki a tulajdonosban! E nélkül a halál okát nem lehet egyértelműen és pontosan megállapítani, így később pl. a bíróságok sem tudnak megfelelő tényekre alapozott ítéletet hozni.

A másik fontos feltétel, hogy a kártérítési követelést mindenképpen írásban kell közölni azzal az állatorvossal, akivel szemben ez felmerül, és pontosan meg kell jelölni azt, hogy miért és milyen értékben követelnek kártérítést. Természetesen szükséges minden, az üggyel kapcsolatos írásos dokumentum (kezelési lapok, leletek, receptek, számlák) csatolása is. Az állatorvos továbbítja a vele szemben benyújtott kártérítési követelést a szakmai felelősségbiztosítását kezelő társaságnak, aki a nevében, ill. helyette majd eljár.

Ha a biztosító a kártérítési követelést megalapozottnak találja, vagyis fennállnak a kártérítés Polgári Törvénykönyvben felsorolt kritériumai, rendezni fogja a kérelmező kárigényét. Amennyiben ez nem történik meg, az állat tulajdonosa bírósági úton érvényesítheti kárigényét az állatorvossal szemben, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint ilyen esetben a biztosító közvetlenül nem perelhető.

 Hirlevél feliratkozás
BEJELENTKEZÉS


Regisztráció / Emlékeztető

MÁOK Pest megyei Szervezete 2100 Gödöllői Üzleti Park, Pattantyús Ábrahám krt. 2.
Telefon és fax: 28/511-414 (munkanapokon 8.00 – 14.00 között) E-mail: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu