Magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete
Állattartóknak >>  Panaszbejelentés

Panaszbejelentések

Amennyiben valaki az állata kezelését végző állatorvos magatartásával, tevékenységével szemben etikai panasszal kíván élni, úgy  a Magyar Állatorvosi Kamara Országos Etikai bizottságához (OEB) lehet írásbeli panaszbejelentéssel élni, pontosan megnevezve a panaszlott állatorvost. A panaszbeadványt alá kell írni, és meg kel adni a panaszos alapvetőelérhetőségi adatait. Az e-mail útján benyújtott panaszok esetében postai úton is meg kell azt küldeni a Kamarának! Fontos tudnivaló, hogy névtelen bejelentésekre a kamara semmilyen eljárást nem indít!

Cím: Magyar Állatorvosi Kamara – OEB, 1078  Budapest, István u. 11. fsz. 1.

Az OEB elnöke jelöli ki az illetékes etikai bizottságot.  A kijelölt  Etikai bizottság azt fogja vizsgálni, hogy panaszban kifogásolt állatorvosi magatartás megsértette-e a kamara Etikai Szabályzatában megfogalmazott konkrét irányelveket, szabályokat.

Nyomatékkal hangsúlyozni szeretnénk, hogy az Etikai bizottságok az állatorvosi beavatkozás szakmai tartalmát, az elvégzett gyógykezelés szakmailag helyes vagy helytelen voltát nem vizsgálják, nem vizsgálhatják, ugyanis a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a szolgáltató-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 2012.évi CXXVII. törvény erre nem ad felhatalmazást, a Magyar Állatorvosi Kamara egyetlen bizottsága sem minősül jogi értelemben szakértői testületnek!

Arra, hogy a kezelő állatorvos diagnózisa és gyógykezelése helyes vagy helytelen volt-e, csak nagyon részletes, valamennyi adatra kiterjedő állatorvosi szakmai elemzés adhat választ. Ennek érdekében a kifogásolt beavatkozás, eljárás szakmai megítélése ügyében valamennyi adattal, okirattal (pl. zárójelentések, jegyzőkönyvek, állatorvosi kezelési lapok, kórboncolási jegyzőkönyv stb.) névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi állatorvos-szakértőhöz kell fordulni.

(https://szakertok.kim.gov.hu/szakertok)Hirlevél feliratkozás
BEJELENTKEZÉS


Regisztráció / Emlékeztető

MÁOK Pest megyei Szervezete 2100 Gödöllői Üzleti Park, Pattantyús Ábrahám krt. 2.
Telefon és fax: 28/511-414 (munkanapokon 8.00 – 14.00 között) E-mail: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu