Magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete
Állatorvosoknak >>  Tagfelvétel

Tagfelvételi eljárás

A 2012. évi CXXVII. törvény alapján a Magyar Állatorvosi Kamara tagja lehet az, aki

a) az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes valamely állam állampolgára,

b) magyar egyetemen állatorvosi diplomát szerzett vagy külföldi egyetemen szerzett állatorvosi diplomáját honosították vagy egyenértékűnek nyilvánították, illetve szakképesítését elismerték,

c) Magyarország területén állatorvosi diplomához kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,

d) vállalja, hogy a kamarai tagdíjat az Alapszabályban meghatározott módon fizeti, és

e) az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.

A Magyar Állatorvosi Kamarának önálló területi szervezetei vannak.

Alapvetően mindenkinek abban a megyében célszerű bejelentkeznie, és a tagfelvételét kérni, ahol dolgozni szeretne. (Ez független attól, hogy kinek, hol van az állandó bejelentett lakcíme!)

A vezetőség a tagfelvétel és a praxisengedély engedély iránti kérelemről a beérkezését követő ülésén, de legkésőbb a beérkezésétől számított harminc napon belül dönt. Ha a kérelmezőt a Kamara a tagjai közé felveszi, bejegyzi az állatorvosi névjegyzékbe és kiadja számára a tagsági igazolványt és a kamarai bélyegzőt.

 

Tagfelvételi eljáráshoz az alábbi dokumentumok beadása szükséges:

  1. Tagfelvételi adatlap (Letölthető innen)
  2. Diploma(k) másolata. (nem magyar egyetemen szerzett diploma esetén lásd bővebben a tájékoztatóban.)
  3. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata. (amennyiben kéri a névjegyzékben nyelvtudásának feltüntetését)
  4. Szakmai felelősségbiztosítási szerződés másolata. (bővebben a tájékoztatóban)
  5. 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A Magyar Állatorvosi Kamara Pest megyei szervezetéhez történő tagfelvételkor a dokumentumok beadhatók postán és e-mailben:

Postacím:

MÁOK Pest megyei Szervezete

2100 Gödöllői Üzleti Park

Pattantyús Ábrahám krt. 2.

Szervezetünk központi e-mail címe: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu

A tagfelvételről/praxis engedélyről a megyei szervezetek írásos határozatot állítanak ki. Azok számára, akik nem alkalmazottként szeretnének dolgozni, hanem önállóan, ezzel a praxis engedély határozattal kell elmenniük az Adóhatóság székhely szerinti Igazgatóságához adószám kiváltásához.

A határozat alapján a területi szervezet rendeli meg az országos irodától a tagsági igazolványt és a szolgáltató-állatorvosi bélyegzőt. A bélyegző 8-10 nap alatt elkészül (attól kezdve, hogy az országos irodára beérkezik a megrendelés a megyétől), a tagsági igazolványok a következő hónap első felére készülnek el.

A kamarai tagság  -amely országos érvényű-  önmagában azonban még nem jogosít fel senkit a praktizálásra, állategészségügyi szolgáltató tevékenységet ugyanis kizárólag ún. Praxis engedély birtokában lehet végezni. (bővebben a Praxis-engedély menüpontban).

Tagdíj

Az alaptagdíj a MÁOK-ban jelenleg havi 1.500 Ft.

A szolgáltató állatorvosi tevékenységet is végzők ún. kiegészítő tagdíjat is kötelesek fizetni, ennek összege: 3000,-Ft/hó

A jelentkezéskor 15.000 Ft regisztrációs díjat kell fizetni (ebből 9.000 Ft-ot a megyei szervezetnél, 6.000 Ft-ot az országos irodánál).

Pártoló tagság

A MÁOK országos küldöttközgyűlése a 2012. évi CXXVII. törvényben biztosított felhatalmazás alapján, módosítva a Kamara Alapszabályát, létrehozta a "Kamara pártoló tagja" tagsági formát.

Aki korábban teljes jogú kamarai tag volt, annak a pártoló taggá történő átminősítéskor le kell adnia korábbi kamarai tagsági igazolványát (és ha volt, akkor a kamarai bélyegzőjét). A pártoló tagok új kamarai nyilvántartási számmal új tagsági igazolványt kapnak.

A "pártoló tag" élvezheti mindazokat a kedvezményeket, amelyeket a teljes jogú kamarai tagok, azonban törvény szerint nem választható kamarai tisztségekre, és nincs szavazati joga sem. A pártoló tagsággal kedvezményes tagdíj jár (havi 500,-Ft), amelyből azonban további engedély nem adható.

Tagfelvételi adatlap pártoló tagsághoz (vagy pártoló taggá átminősítéshez) letölthető innen: (adatlap_partolo_kamarai_tagsaghoz.pdf)

Fenti tájékoztatón túl ajánljuk kollégáink figyelmébe a MÁOK központi honlapját melyet a www.maok.hu címen érhetnek el.

A felsorolt adatlapok kitölthető, szerkeszthető Word (.doc) formátumban megtalálhatóak és letölthetőek a honlap „Adatlapok, letöltések” menüpontjánál.Hirlevél feliratkozás
BEJELENTKEZÉS


Regisztráció / Emlékeztető

MÁOK Pest megyei Szervezete 2100 Gödöllői Üzleti Park, Pattantyús Ábrahám krt. 2.
Telefon és fax: 28/511-414 (munkanapokon 8.00 – 14.00 között) E-mail: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu